[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ในสำนักงาน
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1139 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
/*อย่าลืมออกจากระบบด้วยนะครับ /*
เครื่องมือ
สำรวจความคิดเห็น

   ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของหน่วยงานนี้(โปรดเลือกแสดงความคิดเห็น โดย เลือก 1คือมากที่สุด ถึง 5คือน้อยที่สุด เพียงข้อเดียว) ช่วงเวลารับบริการ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. ปานกลาง
  4. น้อย
  5. น้อยที่สุด
==>เครือข่ายคุณภาพฯ

  

  หมวดหมู่ : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
เรื่อง : รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
blog name : Super15
ระดับ : [ มือใหม่ ]
เข้าชม : 73
อังคาร ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563
A- A A+
        

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

   O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน                

               การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม      เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล
                รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่  (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อำนาจ (4)การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผยข้อมูล (10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลการประเมินค่าคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้ทราบประเด็นข้อบกพร่อง จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และประเด็นที่จะพัฒนาให้ดีขึ้น และแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการวิเคราะห์ฯ ฉบับนี้      

รายละเอียด คลิ๊ก

 5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
อาชีพ :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :
super15
อาภาพร ศิริเพชร


58 เรื่อง
[ มือเก๋า ]

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 5 อันดับล่าสุด

      ประเพณีสารทเดือนสิบ 3/ก.ย./2563
      ตรวจเยี่ยม ช่วยเหลือ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ณ โรงเรียนวัดเขาปูน โรงเรียนวัดท้าวโทะ และโรงเรียนวัดโยธาธรรม 12/ส.ค./2563
      ตรวจเยี่ยม ช่วยเหลือ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV โรงเรียนบ้านสะพานหัน โรงเรียนวัดพระอาสน์ โรงเรียนวัดโคกเหล็ก และโรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 12/ส.ค./2563
      ตรวจเยี่ยม ช่วยเหลือ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ณ โรงเรียนบ้านพังหรัน โรงเรียนบ้านนบ และโรงเรียนวัดโรงเหล็ก 6/ส.ค./2563
      ตรวจเยี่ยม ช่วยเหลือ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ณ โรงเรียนบ้านฉาง โรงเรียนบ้านในตูล และโรงเรียนบ้านขุนทะเล 6/ส.ค./2563