[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
KMในสำนักงาน
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1069 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 15 คน
/*อย่าลืมออกจากระบบด้วยนะครับ /*
เครื่องมือ
สำรวจความคิดเห็น

   ท่านเข้าชมเว็บไซต์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 (pnst4.go.th) บ่อยครั้งเพียงใด?


  1. วันละหลายครั้ง
  2. วันละครั้ง
  3. สัปดาห์ละ 2-3 คร้ั้ง
  4. สัปดาห์ละครั้ง
  5. ปีละไม่เกิน 10 ครั้ง
==>เครือข่ายคุณภาพฯ
  

  หมวดหมู่ : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
เรื่อง : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
blog name : admin
ระดับ : [ มือใหม่ ]
เข้าชม : 177
อังคาร ที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
A- A A+
        

กลุ่มนิเทศ สพป.นศ. 4

งาน/ภารกิจ

1. วิจัยและพัฒนา
2. นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงาน
3. ให้การสนับสนุนทางวิชาการ
4. วัดและประเมินผลการศึกษา
5. ประเมินและรายงานผล

ที่ตั้ง

อาคาร 1 ชั้น 3

บุคลากร

รายชื่อศึกษานิเทศก์
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ รับผิดชอบ ภารกิจ ภาพ
1. นายสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้อมูลภารกิจ สวัสดิ์
2. นางถนอมจิตร งามขำ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มคนที่ 1 ข้อมูลภารกิจ ถนอมจิตร
3. นายสำราญ คงเพ็ชร ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มคนที่ 2
1. สื่อการสอนและสื่อทางไกล
2. สาระการงานฯและคณิตศาสตร์
3. DLIT, NEW DLTV
4. เครื่อข่ายท่าศาลา 1, 2, 3
1. วิจัยและพัฒนา
2. นิเทศ ติดตาม
3. สนับสนุน ส่งเสริม
4. รายงาน
5. ประเมิน
สำราญ
4. นางสาวสุนัฏฐา เจริญผล ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
เหรัญญิกกลุ่ม ข้อมูลภารกิจ สุนัฎฐา
5. นางชัชลี ลิ้มโอภาส ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
ข้อมูลรับผิดชอบ ข้อมูลภารกิจ ชัชลี
6. นางศุภรินทร์ เด่นดวง ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
ข้อมูลรับผิดชอบ ข้อมูลภารกิจ ศุภรินทร์
7. นายพงศ์ศักดิ์ กาญจนภักดิ์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
ข้อมูลรับผิดชอบ ข้อมูลภารกิจ พงศ์ศักดิ์
8. นางสาวสุพรรณี จิตต์ตั้ง ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
1. สื่อการสอนและสื่อทางไกล
2. สาระการงานฯและคณิตศาสตร์
3. DLIT, NEW DLTV
4. เครื่อข่ายท่าศาลา 1, 2, 3
1. วิจัยและพัฒนา
2. นิเทศ ติดตาม
3. สนับสนุน ส่งเสริม
4. รายงาน
5. ประเมิน
สุพรรณี
9. นางวิยะดา ไกรสร ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
ข้อมูลรับผิดชอบ ข้อมูลภารกิจ วิยะดา
10. นางสุพิชา เนตรวรนันท์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
ข้อมูลรับผิดชอบ ข้อมูลภารกิจ
11. นางสาวอาภรณ์ พิกุลหอม ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
ข้อมูลรับผิดชอบ ข้อมูลภารกิจ อาภรณ์
12. นางสาวปิยฉัตร เชาวลิตร ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
ข้อมูลรับผิดชอบ ข้อมูลภารกิจ ปิยฉัตร
13. นางสาวฐานิศ หริกจันทร์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
ข้อมูลรับผิดชอบ ข้อมูลภารกิจ ฐานิศ
14. นายธวัชชัย ใจห้าว ศึกษานิเทศก์ 1. สื่อการสอนและสื่อทางไกล
2. หลักสูตร
3. สาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. การแข่งขันทักษะวิชาการฯ
5. เครือข่ายนบพิตำ
1. วิจัยและพัฒนา
2. นิเทศ ติดตาม
3. สนับสนุน ส่งเสริม
4. รายงาน
5. ประเมิน
ธวัชชัย
15. นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
1. เลขานุการกลุ่ม
2. ประกันคูณภาพการศึกษา
3. สาระวิทยาศาสตร์
4. โครงการพิเศษ
5. เครือข่ายสิชล 1
6. เว็บไซต์
1. สารสนเทศ
2. วิจัยและพัฒนา
3. นิเทศ ติดตาม
4. สนับสนุน ส่งเสริม
5. รายงาน
6. ประเมิน
สุภักดิ์
16. นางสาวอาภาภรณ์ ศิริเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ

ธุรการกลุ่ม

1. ระบบรับ-ส่งหนังสือราการ
2. สารสนเทศกลุ่ม
3. ประสานงานภายใน-ภายนอก
4. ผู้่ช่วยเลขานุการกลุ่ม
5. เบิก-จ่ายพัสดุกลุ่ม

- ใช้งานและควบคุมระบบ
- รวมรวม จัดทำ สารสนเทศ
- สารบัญ
- ติดต่อ สื่อสาร
- เอกสารราชการ
- ประชาสัมพันธ์

อาภาพร


ติดตามเรื่องราวหน้ารู้ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
อาชีพ :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :
27 เรื่อง
[ มือเก่า ]

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 5 อันดับล่าสุด

      สารนิเทศ เขต ๔ 17/มิ.ย./2562
      ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย 2562 17/มิ.ย./2562
      เขตสุจริต 17/มิ.ย./2562
      การแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ปีการศึกษา 2561(ต่อ) 16/มิ.ย./2562
      การแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ปีการศึกษา 2561 16/มิ.ย./2562