[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ผู้บริหารการศึกษา
นายสพล ชูทอง
ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เมนูหลัก
ในสำนักงาน
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1259 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
/*อย่าลืมออกจากระบบด้วยนะครับ /*
สำรวจความคิดเห็น

   ท่านมีความพึงพอใจในทิศทางการปรับรูปแบบของเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ แบบใหม่ มากน้อยเพียงใด? (โดย เลือกจากน้อยที่สุด ถึง มากที่สุด ๕ ระดับ)


  1. น้อยที่สุด
  2. น้อย
  3. ปานกลาง
  4. มาก
  5. มากที่สุด
บริการ(E-service)
  

  หมวดหมู่ : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
เรื่อง : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
blog name : admin
ระดับ : [ มือใหม่ ]
เข้าชม : 8034
อังคาร ที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
A- A A+
        

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

นิเทศ

......................คลิกที่ป้ายเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มนิเทศ(ใหม่)......................................

"พัฒนาตน พัฒนาครู สู่คุณภาพผู้เรียน"

 

 

 

งาน/ภารกิจ

  1.  งานธุรการ
  2.  งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
  3.  งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
  4.  งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา
  5.  งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมินติดตาม  และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
  6.  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  7.  งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  8.  งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
  9.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ที่ตั้ง

อาคาร 1 ชั้น 3 เลขที่ 160/4 หมู่ 1  ตำบลท่าศาลา  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  80160

บุคลากร

รายชื่อศึกษานิเทศก์ 2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ รับผิดชอบ ภารกิจ ภาพ
           
1. นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 

เลขานุการ ก.ต.ป.น. สุภักดิ์
2. นางชัชลี ลิ้มโอภาส ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

   ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มคนที่ 1

หลักสูตร ชัชลี
3. นางสาวสุนัฏฐา เจริญผล ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มคนที่ 2 วัดผล สุนัฎฐา
4. นางวิยะดา ไกรสร ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

 

วัดผล วิยะดา
5. นางสุพิชา เนตรวรนันท์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
  นิเทศ ติดตาม ศน.สุพิชา
6. นางสาวพัฒน์ชญา ทองแซม ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
  ประกันคุณภาพ  
7. นายธวัชชัย ใจห้าว ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

 

 

สื่อเทคโนโลยี ธวัชชัย
8. นางสาวฐานิศ  หริกจันทร์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
 

 

 

ฐานิศ
9. นางสาวปิยฉัตร    เชาวลิต ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
  หลักสูตร ปิยฉัตร
           
14. นางสาวอาภาพร ศิริเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ

ระบบรับ-ส่งหนังสือราการ
 

  สุภักดิ์


เว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 25 ครั้ง.
รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
อาชีพ :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :
48 เรื่อง
[ มือเก๋า ]

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศผลการตัดสินหน่วยแผน รายวิชาประวัติศาสตร์และวาดภาพระบายสี หัวข้อ "ประวัติศาสตร์บ้านฉัน" โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ 1/ก.พ./2567
      เกียรติบัตรการประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ฺBest Practice for Active Learning) ปีงบประมาณ 2566 25/ม.ค./2567
      มุทิตาจิตนุสรณ์ 2/ต.ค./2566
      กิจกรรมรวมพลังสรรค์สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 6/ก.พ./2566
      กิจกรรมวิ่ง"พี่เพื่อน้อง"21สิงหาคม2565 21/ส.ค./2565