[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ในสำนักงาน
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1139 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
/*อย่าลืมออกจากระบบด้วยนะครับ /*
เครื่องมือ
สำรวจความคิดเห็น

   ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของหน่วยงานนี้(โปรดเลือกแสดงความคิดเห็น โดย เลือก 1คือมากที่สุด ถึง 5คือน้อยที่สุด เพียงข้อเดียว) ช่วงเวลารับบริการ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. ปานกลาง
  4. น้อย
  5. น้อยที่สุด
==>เครือข่ายคุณภาพฯ

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
24/ก.ย./2563 : การเงินและบัญชี
รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2563 ( 21 / )
    

รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม  2563


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
27/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( 48 / )
    

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
26/ส.ค./2563 : การเงินและบัญชี
รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ( 39 / )
    

รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม  2563


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
26/ส.ค./2563 : การเงินและบัญชี
หนังสือรับรองภาษีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ประจำปี 2562 ( 117 / )
    

หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย ประจำปี 2562

  • ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • ลูกจ้างประจำ
  • ลูกจ้างชั่วคราว

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
19/ส.ค./2563 : เขตสุจริต
การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 ( 100 / )
    

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี พ.ศ.2563


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
11/ส.ค./2563 : เขตสุจริต
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสำหรับการอบรมกิจกรรมตาม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ” ( 54 / )
    

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสำหรับการอบรมกิจกรรมตาม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ”


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ( 180 / )
    

ประกาศ


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/ส.ค./2563 : เขตสุจริต
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ OIT บนเว็บไซต์ กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) เขตพื้นที่สุจริต ( 70 / )
    

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ OIT บนเว็บไซต์
กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) เขตพื้นที่สุจริต


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.
2/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สื่อการเรียนการสอน E-Book หนังสือเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนทุกระดับชั้น ( 104 / )
    

สื่อการเรียนการสอน E-Book หนังสือเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนทุกระดับชั้น


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
31/ก.ค./2563 : การเงินและบัญชี
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 สพฐ. ( 51 / )
    

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับสพฐ.


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/67 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>