ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
14/มิ.ย./2562 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ( 15 / )
    

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/มิ.ย./2562 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ( 9 / )
    

ประกาศจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/มิ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เครื่องมือคัดกรองการอ่าน(ป.๑-๖)มิถุนายน๒๕๖๒-มาแล้ว ( 467 / )
    

เครื่องมือคัดกรองการอ่าน ป.๑-๖ มิถุนายน ๒๕๖๒


3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 6 ครั้ง.
10/มิ.ย./2562 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
การกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ( 21 / )
    

การกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/มิ.ย./2562 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศ วิจารณ์ร่างจัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ( 21 / )
    

ประกาศวิจารณ์ ร่าง การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารประกวดราคาซื้อ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/พ.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ (มอ. หาดใหญ่) ( 39 / )
    

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหน่วยงานจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/พ.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ Prime Minister's Award ๒๐๑๙ ( 43 / )
    

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่สร้างสรรค์
ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/พ.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการขอรับบำเหน็จบำนาญ ปีงบประมาณ 2562 ( 94 / )
    

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4เชิญร่วยประชุมเชิญปฏิบัติการขอรับบำเหน็จบำนาญ ปีงบประมาณ 2562  ในวันที่  6- 7  มิถุนายน  2562  เวลา 08.30  - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

22/พ.ค./2562 : ประกาศ
ประกาศ การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน อาคารเรียน แบบ สปช.017 ของโรงเรียนบ้านในถุ้ง ( 44 / )
    

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  ขอประชาสัมพันธ์           ให้ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดต่าง ๆ  ในการขายทอดตลาดระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.0
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

15/พ.ค./2562 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ( 75 / )
    

การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/55 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>