กลุ่มกฎหมายและคดี

ที่พึ่งด้านกฎหมายของเพื่อนครู

กฎหมายน่ารู้

กฎหมายน่ารู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

วินัย

วินัยครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายงาน

รายงานเรื่องร้องเรียน

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานในหน้าที่

กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มกฎหมายและคดี ตั้งขึ้นตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ที่ ศธ ........ ทำหน้าที่เกี่ยวกับ.....

อำนาจและหน้าที่

 • ให้บริการ....
 • อำนาจและหน้าที่.....
 • การให้ความช่วยเหลือ.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 (สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4, สพป.นศ.4, pnst4)....

อ่านต่อ

ติดตาม

โครงการ

เรื่องร้องเรียน

รางวัล

Voluptatem dignissimos provident quasi corporis voluptates sit assumenda.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 • Ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
 • Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit.
 • Voluptate repellendus pariatur reprehenderit corporis sint.
 • Ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate trideta storacalaperda mastiro dolore eu fugiat nulla pariatur.

Ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

สพป

นิติกรและบุคลากร

นิติกรประจำกลุ่มกฏหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ............

บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและคดี.....

กัลยา

กัลยา เวทมาหะ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

ให้บริการงานธุรการทั่วไป

ธุรการ

ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

กฎหมายสำคัญ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.....

รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 45 กำหนดหน้าที่ของรัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา

พรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2)

ปรับปรุงระเบียบการจัดโครงสร้างการจัดการศึกษาของชาติ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

พรบ.ครูและบุคลากรฯ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 การดำเนินการทางวินัย

พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เป็นการเปิดโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ

พรบ. การศึกษาภาคบังคับ

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 กำหนดให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับจำนวน 9 ปี

ร้องเรียนทุจริต

แจ้งเรื่องทุจริตในองค์กร

แจ้ง

Portfolio

Magnam dolores commodi suscipit. Necessitatibus eius consequatur ex aliquid fuga eum quidem. Sit sint consectetur velit. Quisquam quos quisquam cupiditate. Et nemo qui impedit suscipit alias ea. Quia fugiat sit in iste officiis commodi quidem hic quas.

 • All
 • App
 • Card
 • Web

App 1

App

Web 3

Web

App 2

App

Card 2

Card

Web 2

Web

App 3

App

Card 1

Card

Card 3

Card

Web 3

Web

Team

Magnam dolores commodi suscipit. Necessitatibus eius consequatur ex aliquid fuga eum quidem. Sit sint consectetur velit. Quisquam quos quisquam cupiditate. Et nemo qui impedit suscipit alias ea. Quia fugiat sit in iste officiis commodi quidem hic quas.

Walter White

Chief Executive Officer

Sarah Jhonson

Product Manager

William Anderson

CTO

Amanda Jepson

Accountant

กฎหมายควรรู้

กฎหมายสำคัญที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรรู้และเข้าใจ เพื่อนำไปปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติได้อย่่างถูกต้อง เป็นประโยชน์ทางวิชาชีพ

ทั่วไป

 • กฎหมาย....
 • ว่าด้วย.....
 • การให้........
 • บริการประชาชน....
 • และการรับสินบน......

บุคลากรทางการศึกษาอื่น

 • ศึกษานิเทศก์
 • 38ค(2)
 • ลูกจ้างประจำ
 • ลูกจ้างชั่วคราว
 • ครูอัตราจ้าง

ข้อสงสัย(Q&A)

ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับกฎหมายที่ได้ข้อยุติแล้ว จากนิติกร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 และ เขตอื่นๆ และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

ที่ตั้ง

160/4 หมู่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

Call:

+66 7552 209

Loading
ได้รับแจ้งเรื่องไว้แล้ว. ขอบคุณ