สพป.นศ.4 รับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ประเภท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระดับยอดเยี่ยม

วันที่ 14 กันยายน 2565 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์

เสมานคร 4 นิวส์

ประจำเดือนกันยายน

เรื่องเด่นประจำเดือน

เรื่องเด่นในแต่ละเดือนที่ผ่านมา

เรื่องเด่นประจำเดือน

เดือนกรกฏาคม

เรื่องเด่นประจำเดือน

เดือนมิถุนายน

เรื่องเด่นประจำเดือน

เดือนพฤษภาคม

เครือข่าย

Projects

Hours Of Support

Hard Workers

บุคลากรสำนักงาน

ภารกิจของกลุ่มงาน

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา กิจกรรม ผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนได้รับทราบ

ที่ 1

คนที่ 1

ตำแหน่งที่ 1

ผลิตข้อมูลข่าวสาร บทความ เอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์

ที่ 2

คนที่ 2

ตำแหน่งที่ 2

พัฒนาสื่อหรือเทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ที่ 3

คนที่ 3

ตำแหน่งที่ 3

งานเลขานุการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คนที่ 4

คนที่ 4

ตำแหน่งที่ 4

ประสานการดำเนินงานภายในและภายนอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คนที่ 5

คนที่ 5

ตำแหน่งที่ 5

ประชาสัมพันธ์

ทีมงานประชาสัมพันธ์

ผอ

ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช

รอง

ดร. ศิราณี ศักรินทร์พานิชกุล

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

ผอ.กลุ่ม

นางลำใย หนูน้อย

ผู้อำนวยการกลุ่ม

อำนวยการ

แอด2

นางสาวสุวรรณนิษา ศรีมาโนช

เลขา

เลขานุการส่วนผู้อำนวยการ

ช่องทาง

ช่องทางติดต่ออื่น ๆ

สพป.
สพฐ.
กระทรวง
จังหวัด
สาธารณะสุข
ภาค
เขต2
เขต3

ติดต่อ

ติดต่อประชาสัมพันธ์

ที่อยู่

เลขที่ 160/4 หมู่ 1 ตำบลท่าศาลา
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์

+66 75521129
+66 .....

อีเมล์

pnst4@pnst4.go.th
admoff@pnst4.net

เวลาราชการ

จันทร์ - ศุกร์
8:30AM - 04:30PM

Loading
ได้รับข่าวของคุณแล้ว. ขอบคุณมาก!