ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

วันที่ที่เขต ๔

ยินดีต้อนรับทุท่าน

จากทีมงานประชาสัมพันธ์

ในรอบเดือนที่ผ่านมา

กิจกรรมในรอบ ๑ เดือนที่ผ่านมา

รอบปี

รอบปี

กิจกรรมเด่น

เรื่องเด่นในรอบปี.

ข่าวดีเด่น

ข่าวเด่นล่าสุด.

เครือข่าย

Projects

Hours Of Support

Hard Workers

โรงเรียน

เรื่องเด่นจากโรงเรียน

กิจกรรม

าชีพ

วิชาการ

คุณธรรม

ความร่วมมือ

เสียงสะท้อน

ความร่วมมือ

กองทุนพี่เพื่อน้องในวันเกิด.

มอบกองทุน

กองทุนจิตอาสา....

เพื่อสาธารณะประโยชน์

สนับสนุน...

สนับสนุน.

สนับสนุน3

สนับสนุน 3

สนับสนุน4

สนับสนุน 4

มอบทุนประสบภัย

มอบทุน 1

มอบทุน 2

มอบทุน

เกณฑ์การมอบทุน

วันเกิดพี่เพื่อน้อง

พี่เพื่อน้อง

จิตอาสา

กองทุนจิตอาสา

จิตอาสา2

จิตอาสา2

จิตอาสา3

จิตอาสา3

จิตอาสา4

จิตอาสา4

จิตอาสา5

จิตอาสา5

จิตอาสา6

จิตอาสา6.1

ข่าว

ข่าวถึงท่าน

ข่าวดี 1

ข่าวดีดีมีให้ท่าน 1

อ่านต่อ

ข่าวดี 2

ข่าวดีดีมีให้ท่าน 2

อ่านต่อ

ข่าวดี 3

ข่าวดีดีมีให้ท่าน3

อ่านต่อ

ข่าวน่าสนใจ 1

น่าสนใจ 1

อ่านต่อ

ข่าวน่าสนใจ 2

น่าสนใจ 2

อ่านต่อ

ข่าวน่าสนใจ 3

น่าสนใจ 3

อ่านต่อ

ส่งข่าว

ช่องทางประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน

 • ข่าวด่วน
 • ส่งข่าว
 • ส่งภาพ
 • แจ้งอีเมล์
 • ถึงอีเมล์
ส่งข่าว
Featured

Starter Plan

 • ประชาสัมพันธ์
 • ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
 • แจ้งอีเมล์
 • ถึงอีเมล์
 • โปรดแนบไฟล์ภาพและข้อความข่าว
ส่งข่าว

Business Plan

 • กิจกรรม
 • ส่งภาพกิจกรรม
 • ภาพข่าวกิจกรรม
 • แจ้งอีเมล์
 • ถึงอีเมล์
ส่งข่าว

Ultimate Plan

$49 / mo
 • บทความ
 • ส่งบทความเผยแพร่
 • แจ้งหัวข้อ รายละเอียด เอกสาร pdf แนบ
 • แจ้งเมล์
 • ถึงเมล์
ส่งข่าว

F.A.Q

ถาม ตอบ คลายสงสัย

ถึงเป็นอย่างนี้.

แล้วจะเป็นอย่างไร

ต่อจากนี้

ว่าเป็นอย่างไร.

ผู้รับผิดชอบช่วยตอบที

แล้วซิเฮ้ดปานได๋

ภาพเป็นข่าว

น่าสนใจ

 • ทั้งหมด
 • ครู-บุคลากร
 • นักโรงเรียนWeb
ทั้งหมด

App 1

App

ครู-บุคลากร

Web 3

Web

โรงเรียน

App 2

App

โรงเรียน1

Card 2

Card

โรงเรียน2

Web 2

Web

โรงเรียน3

App 3

App

โรงเรียน4

Card 1

Card

โรงเรียน5

Card 3

Card

โรงเรียน6

Web 3

Web

บุคลากรสำนักงาน

บุคลากรดีเด่นประจำเดือน

ภาระกิจ ที่ 1.

ที่ 1

คนที่ 1

ตำแหน่งที่ 1

ภาระกิจ ที่ 2

ที่ 2

คนที่ 2

ตำแหน่งที่ 2

ภาระกิจที่ 3

ที่ 3

คนที่ 3

ตำแหน่งที่ 3

ภาระกิจ ที่ 4

คนที่ 4

คนที่ 4

ตำแหน่งที่ 4

ภาระกิจที่ 5

คนที่ 5

คนที่ 5

ตำแหน่งที่ 5

ประชาสัมพันธ์

ทีมงานประชาสัมพันธ์

ผอ

ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช

รอง

ดร. ศิราณี ศักรินทร์พานิชกุล

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

ผอ.กลุ่ม

นางลำใย หนูน้อย

ผู้อำนวยการกลุ่ม

อำนวยการ

แอด

นางสาวนิว

นักประชาสัมพันธ์

นักประชาสัมพันธ์

แอด2

นางสาวเดีย...

เลขา

เลขานุการส่วนผู้อำนวยการ

ช่องทาง

ช่องทางติดต่ออื่น ๆ

สพป.
สพฐ.
กระทรวง
จังหวัด
สาธารณะสุข
ภาค
เขต2
เขต3

Blog จัดการความรู็

เรื่องน่ารู้จากเขตพื้นที่

เรื่อง 1

การจัดการเว็บไซต์

อ่านต่อ
เรื่อง 2

เรื่องโดยย่อ ที่ 2

อ่านต่อ
เรื่องที่ 3

ฌรื่องโดยย่อที่ 3

อ่านต่อ

ติดต่อ

ติดต่อประชาสัมพันธ์

ที่อยู่

เลขที่ 160/4 หมู่ 1 ตำบลท่าศาลา
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์

+66 75521129
+66 .....

อีเมล์

pnst4@pnst4.go.th
admoff@pnst4.net

เวลาราชการ

จันทร์ - ศุกร์
8:30AM - 04:30PM

Loading
ได้รับข่าวของคุณแล้ว. ขอบคุณมาก!