หมวดหมู่ : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
เรื่อง : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
blog : Super15
ระดับ : [ มือใหม่ ]
อ่าน : 199
อังคาร ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563
พิมพ์  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

       O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2562

 รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
วัน/ เดือน/ ปีเกิด :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :
super15
อาภาพร ศิริเพชร
18/10/2540

77 เรื่อง
[ เซียน ]