หมวดหมู่ : กลุ่มอำนวยการ
เรื่อง : วารสารข่าว สพป.นศ.4
blog : admin
ระดับ : [ มือใหม่ ]
อ่าน : 158
พุธ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563
พิมพ์  

เอกสารประชาสัมพันธ์ภาพข่าวกิจกรรม

เมนู-เอกสารภาพข่าวกิจกรรมหน่วยงาน                       

                             เอกสารประชาสัมพันธ์ภาพข่าวกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 (สารประชาสัมพันธ์-หน้าเดียว)  เผยแพร่ผ่านกลุ่ม obec line nst4 รวบรวมแยกตามกลุ่มงาน (คลิกอ่านตามกลุ่ม)

1. กลุ่มอำนวยการ

2. กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

3. กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

4. กลุ่มบริหารงานบุคคล

5. กลุ่มนโยบายและแผน

6. กลุ่มนิเทศติดตามฯ

7. กลุ่มไอซีที

8. นิติกร

9. ก.ต.ป.น.

10. หน่วยตรวจสอบภายใน

สามารถดาวน์โหลดเพื่อจัดพิมพ์ได้

 รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
วัน/ เดือน/ ปีเกิด :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :


//

30 เรื่อง
[ มือเก่า ]