หมวดหมู่ : เจ้าหน้าที่บริการ
เรื่อง : พนักงานบริการ
blog : admin
ระดับ : [ มือใหม่ ]
อ่าน : 854
อาทิตย์ ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
พิมพ์  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
พนักงานบริการ
ปีงบประมาณ 2563

งาน/ภาระกิจ
1. รถยนต์ราชการ
2. ทำความสะอาด
3. รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
4. ดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการยามค่ำคืน

ที่ตั้ง

อาคาร 1 ชั้น 1

บุคลากร จำนวน 8 คน

พนักงาน
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ รับผิดชอบ ภารกิจ ภาพ
1. นายยงยุทธ์ ระเห็ดหาญ ช่างปูน 3 งานยานพาหนะ ภาระกิจ ยงยุทธ์
2. นายทศชาติ มั่งพรหม พนักงานขับรถยนต์ ข้อมูลความรับผิดชอบ ข้อมูลภาระกิจ ทศชาติ
3. นายธีระเดช ระเห็ดหาญ พนักงานขับรถยนต์ ข้อมูลความรับผิดชอบ ข้อมูลภาระกิจ ธีระเดช
4. นายนพดล ฤทธิ์มนตรี พนักงานขับรถยนต์ ข้อมูลความรับผิดชอบ ข้อมูลภาระกิจ นพดล
5. นางวาสนา ทองนวล พนักงานทำความสะอาด ข้อมูลความรับผิดชอบ ข้อมูลภาระกิจ วาสนา
6. นางสิทธิยา ระเห็ดหาญ พนักงานทำความสะอาด ข้อมูลความรับผิดชอบ ข้อมูลภาระกิจ สิทธิยา
7. นายวรรณชัย เมืองรักษ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย ข้อมูลความรับผิดชอบ ข้อมูลภาระกิจ วรรณชัย
8. นายกฤษฎา คณเกณฑ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย ข้อมูลความรับผิดชอบ ข้อมูลภาระกิจ กฤษฎา

คลิกติดตามเรื่องราวน่ารู้ของพนักงานบริการรายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
วัน/ เดือน/ ปีเกิด :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :


//

35 เรื่อง
[ มือเก่า ]