หมวดหมู่ : การเงินและบัญชี
หัวข้อ : หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2564 (ลูกจ้างชั่วคราว)
โดย : finoff004
อ่าน : 348
พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565
พิมพ์ 

                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  ได้ดำเนินการ
ออกหนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย  ประจำปีภาษี  2564  สำหรับลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด 
โดยสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  คลิกที่นี่