หมวดหมู่ : เขตสุจริต
หัวข้อ : คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โดย : super15
อ่าน : 423
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
พิมพ์ 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕