เรื่อง
[13 มิ.ย.2565] ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
.
[6 มิ.ย.2565] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
.
[24 พ.ค.2565] ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติของผู้สมัครที่ขอเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
.
[24 พ.ค.2565] ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติของผู้สมัครที่ขอโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
.
[12 พ.ค.2565] รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
.

Voluptatem dignissimos provident quasi corporis voluptates sit assumenda.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 • Ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
 • Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit.
 • Voluptate repellendus pariatur reprehenderit corporis sint.
 • Ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate trideta storacalaperda mastiro dolore eu fugiat nulla pariatur.

Ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

ทำเนียบบุคลากร

การบริหารงานบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน โดยยึดหลักกระจายอำนาจระบบคุณธรรมและธรรมมาภิบาล เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงาน ภายใต้กฎหมายระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ นำไปสู่การบริการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของผู้เรียนต่อไป ขอบข่ายภารกิจของงานในความรับผิดชอบ ดังนี้

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
อ่านเพิ่มเติม...

ดร.เสาวพจน์ รัตนบุรี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และ รก.ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ
อ่านเพิ่มเติม...

นางวันวิภา ชะอุ่มดี

ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

ปฏิบัติหน้าที่ในงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
อ่านเพิ่มเติม...

นางสาวละออ คงทอง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ในงานสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง
อ่านเพิ่มเติม...

นางปรีดา ไชยประภา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ในงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
อ่านเพิ่มเติม...

นางสุภาภรณ์ สุประดิษฐ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ในงานสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง
อ่านเพิ่มเติม...

นางภิรมย์ ยอดพิจิตร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

งานวางแผนอัตรากำลัง
และกำหนดตำแหน่ง
อ่านเพิ่มเติม...

นางสาวรุ่งนพา คงสุวรรณ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

งานวางแผนอัตรากำลัง
และกำหนดตำแหน่ง
อ่านเพิ่มเติม...

นางพิสมัย หนูกัน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

บริการของเรา

แนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน มีข้อมูลแสดงรายละเอียดของการปฏิบัติ ประกอบด้วย คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติสำหรับการให้บริหาร ประเภทการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการบริการ และผู้รับผิดชอบการให้บริการ

บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ

การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ มีขั้นตอนดังนี้...

Sed Perspiciatis

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore

Magni Dolores

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia

Nemo Enim

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis

Dele Cardo

Quis consequatur saepe eligendi voluptatem consequatur dolor consequuntur

Divera Don

Modi nostrum vel laborum. Porro fugit error sit minus sapiente sit aspernatur

ร้องเรียนทุจริต

หากท่านพบเห็นหรือมีเรื่องการทุจริตการให้บริการราชการในองค์กร ท่านสามารถส่งเรื่องร้องเรียนได้ ที่ปุ่มร้องเรียนด้านล่าง

ร้องเรียนทุจริต

Portfolio

Magnam dolores commodi suscipit. Necessitatibus eius consequatur ex aliquid fuga eum quidem. Sit sint consectetur velit. Quisquam quos quisquam cupiditate. Et nemo qui impedit suscipit alias ea. Quia fugiat sit in iste officiis commodi quidem hic quas.

 • All
 • App
 • Card
 • Web

App 1

App

Web 3

Web

App 2

App

Card 2

Card

Web 2

Web

App 3

App

Card 1

Card

Card 3

Card

Web 3

Web

เปลี่ยนใหม่

เปลี่ยนใหม่

ดร.เสาวพจน์ รัตนบุรี

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

นางวันวิภา ชะอุ่มดี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวละออ คงทอง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางปรีดา ไชยประภา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสุภาภรณ์ สุประดิษฐ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางภิรมย์ ยอดพิจิตร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวรุ่งนพา คงสุวรรณ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางพิสมัย หนูกัน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางบุณย์ศิริ โพถาวร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Pricing

Magnam dolores commodi suscipit. Necessitatibus eius consequatur ex aliquid fuga eum quidem. Sit sint consectetur velit. Quisquam quos quisquam cupiditate. Et nemo qui impedit suscipit alias ea. Quia fugiat sit in iste officiis commodi quidem hic quas.

Free

$0 / month

 • Aida dere
 • Nec feugiat nisl
 • Nulla at volutpat dola
 • Pharetra massa
 • Massa ultricies mi

Developer

$29 / month

 • Aida dere
 • Nec feugiat nisl
 • Nulla at volutpat dola
 • Pharetra massa
 • Massa ultricies mi

Frequently Asked Questions

Magnam dolores commodi suscipit. Necessitatibus eius consequatur ex aliquid fuga eum quidem. Sit sint consectetur velit. Quisquam quos quisquam cupiditate. Et nemo qui impedit suscipit alias ea. Quia fugiat sit in iste officiis commodi quidem hic quas.

 • Non consectetur a erat nam at lectus urna duis?

  Feugiat pretium nibh ipsum consequat. Tempus iaculis urna id volutpat lacus laoreet non curabitur gravida. Venenatis lectus magna fringilla urna porttitor rhoncus dolor purus non.

 • Dolor sit amet consectetur adipiscing elit pellentesque habitant morbi. Id interdum velit laoreet id donec ultrices. Fringilla phasellus faucibus scelerisque eleifend donec pretium. Est pellentesque elit ullamcorper dignissim. Mauris ultrices eros in cursus turpis massa tincidunt dui.

 • Eleifend mi in nulla posuere sollicitudin aliquam ultrices sagittis orci. Faucibus pulvinar elementum integer enim. Sem nulla pharetra diam sit amet nisl suscipit. Rutrum tellus pellentesque eu tincidunt. Lectus urna duis convallis convallis tellus. Urna molestie at elementum eu facilisis sed odio morbi quis

 • Molestie a iaculis at erat pellentesque adipiscing commodo. Dignissim suspendisse in est ante in. Nunc vel risus commodo viverra maecenas accumsan. Sit amet nisl suscipit adipiscing bibendum est. Purus gravida quis blandit turpis cursus in.

 • Laoreet sit amet cursus sit amet dictum sit amet justo. Mauris vitae ultricies leo integer malesuada nunc vel. Tincidunt eget nullam non nisi est sit amet. Turpis nunc eget lorem dolor sed. Ut venenatis tellus in metus vulputate eu scelerisque.

Contact

Magnam dolores commodi suscipit. Necessitatibus eius consequatur ex aliquid fuga eum quidem. Sit sint consectetur velit. Quisquam quos quisquam cupiditate. Et nemo qui impedit suscipit alias ea. Quia fugiat sit in iste officiis commodi quidem hic quas.

Location:

A108 Adam Street, New York, NY 535022

Call:

+1 5589 55488 55s

Loading
Your message has been sent. Thank you!