ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ร้อยโท ดร. สุเวศ กลับศรี
ตำแหน่ง :ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่อยู่ :สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4
Telephone :0897324994
Email :klubsrisuwes@gmail.com