ชื่อ - นามสกุล :นายอำนาจ สุทิน
ตำแหน่ง :รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
หน้าที่หลัก :รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่อยู่ :สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4
Telephone :0936914939
Email :pnst401@pnst4.net