ชื่อ - นามสกุล :ดร. เสาวพจน์ รัตนบุรี
ตำแหน่ง :รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
หน้าที่หลัก :รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่อยู่ :สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4
Telephone :0859965428
Email :saowapot2514@outlook.co.th