ชื่อ - นามสกุล :ดร. ศิราณี ศักรินพานิชกุล
ตำแหน่ง :รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
หน้าที่หลัก :รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่อยู่ :สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4
Telephone :0897213910
Email :siranee.nui@gmail.com