หมวดหมู่ : กลุ่มนโยบายและแผน
เรื่อง : แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565
blog : plnoff011
ระดับ : [ มือใหม่ ]
อ่าน : 68
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
พิมพ์  

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 ประกอบด้วยค่านิยมองค์กร นโยบาย เป้าหมาย เป้าประสงค์ตัวชี้วัดความเสร็จ และแนวทางการขับเคลื่อน และพัฒนาการศึกษารายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
วัน/ เดือน/ ปีเกิด :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :
plnoff011
นางธชมล หมื่นอักษร
14/8/2520
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4
8 เรื่อง
[ มือใหม่ ]