หมวดหมู่ : กลุ่มนโยบายและแผน
เรื่อง : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
blog : plnoff011
ระดับ : [ มือใหม่ ]
อ่าน : 284
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
พิมพ์  

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน เป็นรายงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 : ข้อมูลรายละเอียดงบประมาณ รายไตรมาศ
รายแผนงาน ประเภทงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้ในการบริหารสำนักงาน  ตามบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
วัน/ เดือน/ ปีเกิด :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :
plnoff011
นางธชมล หมื่นอักษร
14/8/2520
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4
8 เรื่อง
[ มือใหม่ ]