หมวดหมู่ : กลุ่มอำนวยการ
เรื่อง : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
blog : plnoff011
ระดับ : [ มือใหม่ ]
อ่าน : 77
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
พิมพ์  

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สรุปรายงานทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานทั่วไป

 รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
วัน/ เดือน/ ปีเกิด :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :
plnoff011
นางธชมล หมื่นอักษร
14/8/2520
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4
8 เรื่อง
[ มือใหม่ ]