หมวดหมู่ : หน่วยตรวจสอบ
เรื่อง : หน่วยตรวจสอบภายใน
blog : admin
ระดับ : [ มือใหม่ ]
อ่าน : 1313
พุธ ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
พิมพ์  

หน่วยตรวจสอบภายใน(คลิกดูเว็บไซต์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

 

คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

 

ภารกิจ

หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา ทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงาน ให้ความเชื่อมั่นและเป็นที่ปรึกษาแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการส่งสัญญาณเตือนความเสี่ยง ที่จะทำให้หน่วยงานปฏิบัติไม่บรรลุเป้าหมายการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและให้ข้อเสนอแนะที่ดีทำให้ส่วนราชการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติที่เกี่ยวข้อง ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ประหยัดและโปร่งใส 

หน่วยตรวจสอบภายใน
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ รับผิดชอบ ภารกิจ ภาพ
1. นางนันทนา    เสนลิ้น    นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ    ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน     


ภารกิจ

นันทนา
2. นางสาวสมใจ   ศรีธรรมธร           นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชำนาญการ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ภารกิจ ...

คลิกติดตามเรื่องราวน่ารู้ของหน่วยตรวจสอบภายใน

 รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
วัน/ เดือน/ ปีเกิด :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :


//

40 เรื่อง
[ มือเก่า ]