หมวดหมู่ : กลุ่มบุคลากร
เรื่อง : กลุ่มบริหารงานบุคคล
blog : admin
ระดับ : [ มือใหม่ ]
อ่าน : 5845
อาทิตย์ ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
พิมพ์  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

paay

                                                download

                                                                                    

คู่มือการบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 

 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

       

   หลักเกณฑ์การส่งวิทยฐานะ
แผนอัตรากำลัง ปี 2564
กำลังปรับปรุง smiley

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ดูเพิ่มเติม ภาพบรรยากาศ โครงการ MOU ได้ที่นี้

blush คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ที่ 83/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรายงานสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  >>อ่านเพิ่มเติม smiley
laugh
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. >>ดาวน์โหลดที่นี่
wink คู่มือ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี  >>อ่านเพิ่มเติม
smiley

[30 มี.ค.2564] เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)>>อ่านเพิ่มเติมsmiley

smiley

[26 มี.ค.2564] ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว.PA (PA: Performance Appraisal) >>อ่านเพิ่มเติม

laugh

[5 มี.ค.2564] การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564 >>อ่านเพิ่มเติม

laugh

[5 มี.ค.2564] ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 >>อ่านเพิ่มเติม

laugh

[5 มี.ค. 2564] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เรื่อง ผลการคัดเลือก "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น" ประจำปี พ.ศ.2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  >>อ่านเพิ่มเติม

enlightened

[3 ก.พ. 2564] ประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ.ได้ส่งหนังสือ ที่ ศธ 0206.4/ว 3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ >>อ่านเพิ่มเติม

enlightened

[21 ม.ค. 2564] ประชาสัมพันธ์ ด้วยกระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 โดยจะมีการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 >>อ่านเพิ่มเติม

ประกาศทดสอบ

 

[20 ม.ค. 2564] ประกาศ รับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 >>อ่านเพิ่มเติม

enlightened

[15 ม.ค. 2564] ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะการพิมพ์ใบอนุญาต และการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหรือต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และคำขอนั้นได้มีการอนุมัติจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จะได้รับใบอนุญาตรูปแบบ "ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์" เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  >>อ่านเพิ่มเติม

enlightened

[13 ม.ค. 2564] ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล "ครูดีนครศรีธรรมราช" ประจำปี พ.ศ.2563  >>อ่านเพิ่มเติม

enlightened

[8 ม.ค. 2564] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ให้บุคลากรจัดทำ ID Plan  >>อ่านเพิ่มเติม

enlightened

[8 ม.ค. 2564] ประกาศ รายชื่อ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล "ครูผู้ทรงคุณค่า" ประจำปี พ.ศ.2564 >>อ่านเพิ่มเติม

enlightened

[7 ม.ค. 2564] ประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ทราบ เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564 >>อ่านเพิ่มเติม

enlightened

[6 ม.ค. 2564] ประกาศ รายชื่อรองผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่เพื่อดำเนินการในขั้นตอนการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี จำนวน 14 ราย ใน 12 โรงเรียน (5 อำเภอ)  >>อ่านเพิ่มเติม

enlightened

[6 ม.ค. 2564] ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล "ครูดีนครศรีธรรมราช" ประจำปี พ.ศ. 2563  >>อ่านเพิ่มเติม

 

enlightened

           1.งานบริหารงานบุคคล

           2.งานพัฒนาบุคคล

           3.งานกฎหมายและนิติกร

llocation

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

      building  อาคาร 1 ชั้น 2
        telephone  โทรศัพท์ 075-522420 ต่อ 3

        person  บุคลากร จำนวน 9 คน

 

ซ้ายกล่องข้อความบุคลากรดอกไม้


enlightened

ชื่อ - สกุล : นางสาวละออ  คงทอง

ตำแหน่ง  : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ภารกิจ     : ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

               ปฏิบัติหน้าที่ในงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

                       >>อ่านเพิ่มเติม

enlightened

ชื่อ - สกุล : นางปรีดา  ไชยประภา

ตำแหน่ง  : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ภารกิจ     : ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 1

                  ปฏิบัติหน้าที่ในงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

                      >>อ่านเพิ่มเติม

enlightened

ชื่อ - สกุล : นางสุภาภรณ์  สุประดิษฐ์.

ตำแหน่ง  : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ภารกิจ     : ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 2

                  ปฏิบัติหน้าที่ในงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

                     >>อ่านเพิ่มเติม

enlightened

ชื่อ - สกุล : นางภิรมย์  ยอดพิจิตร

ตำแหน่ง  : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ภารกิจ     : ปฏิบัติหน้าที่ในงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

                     >>อ่านเพิ่มเติม

enlightened

ชื่อ - สกุล :  นางสาวรุ่งนพา  คงสุวรรณ

ตำแหน่ง  : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ภารกิจ     : ปฏิบัติหน้าที่ในงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

                     >>อ่านเพิ่มเติม

enlightened

ชื่อ - สกุล :  นางพิสมัย  หนูกัน

ตำแหน่ง  : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ภารกิจ     : ปฏิบัติหน้าที่ในงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

                     >>อ่านเพิ่มเติม

enlightened

ชื่อ - สกุล : นางวันวิภา  ชะอุ่มดี

ตำแหน่ง  :  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ภารกิจ     : ปฏิบัติหน้าที่ในงานพัฒนาบุคคล

                     >>อ่านเพิ่มเติม

enlightened

ชื่อ - สกุล  : นางบุณย์ศิริ  โพถาวร

ตำแหน่ง  :  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ภารกิจ     : ปฏิบัตัหน้าที่ในงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

                     >>อ่านเพิ่มเติม

enlightened

ชื่อ - สกุล  :  นางทิพยรัตน์  เพชรลอย

ตำแหน่ง  :  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 ภารกิจ    : 1.งานธุรการ

                  2.การขอมีหนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการ

                     >>อ่านเพิ่มเติม

 

คลิกติดตามเรื่องราวน่ารู้ของกลุ่มบริหารงานบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
วัน/ เดือน/ ปีเกิด :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :


//

40 เรื่อง
[ มือเก่า ]