หมวดหมู่ : กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
blog : admin
ระดับ : [ มือใหม่ ]
อ่าน : 4612
อาทิตย์ ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
พิมพ์  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

" ถูกต้อง ทันใจ โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ "

งานได้ผล คนเป็นสุข

Happiness & Achievement

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ปีงบประมาณ 2563

เว็บไซต์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

งาน/ภาระกิจ

1. ระบบบริการการเงิน

2. ระบบบริการพัสดุ

3. OIT  การบริหารเงินงบประมาณ

 

ที่ตั้ง

อาคาร 2 ชั้น 1

บุคลากร จำนวน 7 คน

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
 
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ รับผิดชอบ ภารกิจ ภาพ
1. นางสาวพิมพ์ใจ เชาว์นุกูล นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

ภาระกิจ

ยุัย
2. นางสิริวรรณา สาริปา นักวิชาการพัสดุ

ข้อมูลความรับผิดชอบ

1.รักษาการผอ.กลุ่มคนที่ 1

2.หัวน้าเจ้าหน้าที่พ้สดุ

ภาระกิจ
แหม่ม
3. นางสุพิธ ด่านศิริวาณิชย์ นักวิชาการเงินและบัญชี

ข้อมูลความรับผิดชอบ

งานบำเหน็ดบำนาญ

ภาระกิจ  แหม่ม
4. นางสาวจิรวรรณ ผิวจิตร นักวิชาการการเงินและบัญชี

ข้อมูลความรับผิดชอบ

รับจ่ายเงินทุกประเภท

ภาระกิจ
5. นางสุธิดา ประมัยพิมพ์ นักวิชาการการเงินและบัญชี

ข้อมูลความรับผิดชอบ

1.คุมเงินประจำงวด

2.งานบัญชี

ภาระกิจ สุทิดา
6. นายเจษฎา พุมดวง เจ้าหน้าที่พัสดุ

ข้อมูลความรับผิดชอบ

จัดซื้อจัดจ้างทุกงบประมาณ

ภาระกิจ
7. นางสาวปาหนัน บรรเทิงจิตร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ข้อมูลความรับผิดชอบ

1.งานธุรการ

2. เบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร

ภาระกิจ ก้อย

คลิกติดตามเรื่องราวน่ารู้ของกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
วัน/ เดือน/ ปีเกิด :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :


//

46 เรื่อง
[ มือเก๋า ]