หมวดหมู่ : เอกสารทางราชการ
เรื่อง : แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
โดย : admin
เข้าชม : 1519
พุธ ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
พิมพ์  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ส่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเผยแพร่สู่สารณะ ตามพันธกิจของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1  บทนำ

ส่วนที่ 2  บริบทที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 3  แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต

ดาวนโหลดเอกสารคลิกที่นี่