หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practicies) เรื่อง เทคนิคการนิเทศในการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้วยโครงงาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔
โดย : super15
อ่าน : 181
พุธ ที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practicies)

เรื่อง เทคนิคการนิเทศในการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ด้วยโครงงาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔