หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
โดย : Plnoff007
อ่าน : 214
เสาร์ ที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ขอแสดงความยินดี และขอขอบคุณผู้บริหาร ครู และบุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองที่ร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

         สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563   คลิกที่นี้