หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
โดย : super15
อ่าน : 170
เสาร์ ที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียน ทั้ง 5 โรง ได้แก่

โรงเรียนบ้านสำนักม่วง โรงเรียนบ้านอินทนิน ที่ได้คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม โรงเรียนวัดน้ำตก โรงเรียนวัดนากุน ที่ได้คะแนน วิชาคณิตศาสาตร์ 100 คะแนนเต็ม