หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ถอดประสบการณ์: วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดย : super15
อ่าน : 184
เสาร์ ที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ถอดประสบการณ์: วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

งานวัดผลและประเมินผล

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา