หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : สรุปผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โดย : super15
อ่าน : 189
เสาร์ ที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

สรุปผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓