หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ขอมอบแผ่นพับการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ
โดย : psnoff002
อ่าน : 94
ศุกร์ ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

enlightenedสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4enlightened

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม แจ้งว่าได้น้อมรับพระราชทานราโชบายเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานไปปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวัง

ได้รับพระราชทานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยได้ดำเนินการจัดพิมพ์แผ่นพับการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ

ตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวัง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ ไปสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง

จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

(รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

ติดตามข้อมูลข่าวสาร เพิ่มเติมได้ที่นี่

enlightened