หมวดหมู่ : จัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อ : เอกสารประกวดราคาซื้อการซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปี๒๕๖๓
โดย : super15
อ่าน : 332
พุธ ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 เลขที่  ๑/๒๕๖๓ลงวันที่  ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

การซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปี๒๕๖๓

ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

รายละเอียดเพิ่มเติม