หมวดหมู่ : เขตสุจริต
หัวข้อ : สารนิเทศ เขต 4 ฉบับที่ 80 วันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
โดย : super15
อ่าน : 273
พุธ ที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

       วันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี  ผู้อำนวยการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  นายอำนาจ สุทิน ดร.เสาวพจน์ รัตนบุรี  ดร.ศิราณี ศักรินพาณิชกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  ผู้อำนวยการกลุ่ม,บุคลากรและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติ  สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย  กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริต  ปฏิญญาเขตสุจริต เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย และเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ อาคาร 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4