หมวดหมู่ : เขตสุจริต
หัวข้อ : สารนิเทศ เขต 4 ฉบับที่ 85 วันที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
โดย : super15
อ่าน : 287
พุธ ที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

        วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 พร้อมด้วย นายอำนาจ สุทิน  ดร.ศิราณี ศักรินพานิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 และบุคลากร ในหน่วยงานร่วมกิจกรรม    ร้องเพลงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการ  ที่ดีซื่อสัตย์สุจริตปฏิญญาเขตสุจริต เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย และเพื่อแสดง ความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ณ อาคาร 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4