หมวดหมู่ : เขตสุจริต
หัวข้อ : ประชุมชี้แจงแนวการวิจัยประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา
โดย : super15
อ่าน : 411
จันทร์ ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

     วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 12.50 น.ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ  กลับศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มอบหมายให้นายเสาวพจน์ รัตนบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 นางถนอมจิตร งามขำ นางสุพิชา เนตรวรนันท์ ผู้รับผิดชอบโครงการเขตสุจริต และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวการวิจัยประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ในรูปแบบประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

 

รูปภาพ เพิ่มเติม คลิ๊ก