หมวดหมู่ : จัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อ : เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
โดย : finoff009
อ่าน : 153
อังคาร ที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
พิมพ์ 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๒/๒๕๖๓
การซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔
ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓