หมวดหมู่ : เขตสุจริต
หัวข้อ : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดย : super15
อ่าน : 258
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง