หมวดหมู่ : เขตสุจริต
หัวข้อ : การประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภาคใต้
โดย : super15
อ่าน : 265
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

   วันที่​ 23 กุมภาพันธ์​ 2564​  ว่าที่ร้อยโท​ ดร.​สุเวศ​ กลับศรี​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​ประถมศึกษา​นครศรี​ธรรมราช​ เขต 4 ได้มอบหมายให้ นางถนอมจิตร งามขำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ​พร้อมด้วย นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์ นางสุพิชา เนตรวรนันท์ และนายธวัชชัย ใจห้าว ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ  มิชอบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภาคใต้ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุม ในระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งมี ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตในระดับ สพท. ผู้รับผิดชอบโครงการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ สพท. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้.