[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ผู้บริหารการศึกษา
นายสพล ชูทอง
ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เมนูหลัก
ในสำนักงาน
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1226 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
/*อย่าลืมออกจากระบบด้วยนะครับ /*
เครื่องมือ
สำรวจความคิดเห็น

   การค้นหาเนื้อหาที่ต้องการในเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ที่เว็บไซต์ https://www.pnst4.go.th ค้นหาได้ง่ายหรือค้นหาได้ยาก.


  1. ค้นหาได้ง่าย
  2. ค้นหาได้ยาก
หมวดหมู่ : เขตสุจริต
เรื่อง : การเสริมสร้างวัฒนธรรม
โดย : super15
เข้าชม : 407
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
A- A A+
        

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

       ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 จึงให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กรโดยการประเมินสภาพของวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ และประเมินความเหมาะสมหรือคุณค่าที่มีต่อองค์กร เพื่อสร้างวัฒนธรรม  ให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สุงสุด โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด ให้มีความสุขกับการทำงาน มีการเชื่อมโยงวัฒนธรรมให้เป็นศูนย์รวมจิตใจ เพื่อให้องค์กรสามารถทำงานมุ่งไปสู่ทิศทางเดียวกัน เป็นองค์กรที่บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยได้กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “ เป็นองค์กรคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค ได้มาตรฐาน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” และได้กำหนดรูปแบบในการขับเคลื่อน เขต 4 วิถีใหม่ : NEW PNST 4 Model คติพจน์ (Slogan) ว่า “งานได้ผล  คนเป็นสุข : Happiness & Achievement”  โดยได้กำหนดจุดเน้นในการพัฒนา 4 จุดเน้น 16 ตัวชี้วัด ได้แก่

จุดเน้นที่ 1 นักเรียนสุขภาพดี เป็นคนดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

จุดเน้นที่ 2 บุคลากรก้าวทันเทคโนโลยี มีผลงานเชิงประจักษ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ     

จุดเน้นที่ 3 สถานศึกษาสะอาด สวยงาม และปลอดภัย

จุดเน้นที่ 4 หนึ่งสถานศึกษา หนึ่ง Best Practice  และมีคุณลักษณะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

โดยมีกิจกรรมที่บุคลากรดำเนินการร่วมกัน ดังนี้

1. กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

2. การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4

3. การประชุมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

4. รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”โดยผู้บริหารภายในหน่วยงาน ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วย ศึกษานิเทศก์

5. การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และประเพณีปฏิบัติ

6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน  และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

7. กิจกรรม 5 ส ในปีงบประมาณ 2564

8. การประสานเครือข่ายนอกสังกัด ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

9. การทำบันทึกข้อตกลง MOU กับวิทยาลัยการอาชีพ

10. การประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุชุมชนครอบครัวข่าวท่าศาลา FM 105.50 MHz   เรื่องเล่า ชาวเขต 4 ที่นี่งานได้ผล คนเป็นสุข

11. จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ เสมานคร 4 นิวส์

12. ป้ายนิทรรศการและมุมความรู้ ต่างๆ ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.

เขตสุจริต5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมรวมพลังสรรค์สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 6/ก.พ./2566
      คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 18/ส.ค./2565
      ขอเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 12/ก.ค./2565
      แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียการให้การบริหาร และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 12/ก.ค./2565
      รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 12/ก.ค./2565